Tiếng Anh | Tiếng Việt

 

Microsoft Dynamics SL là một giải pháp quản lý kinh doanh dành cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động theo định hướng dự án có quy mô trung bình, cung cấp các báo cáo và phân tích kinh doanh, đồng thời giúp tăng hiệu quả, sự chính xác, và hài lòng của khách hàng. Với các giải pháp mạnh mẽ cho ngành dịch vụ chuyên nghiệp, điều hành, lĩnh vực dịch vụ và quản lý xây dựng, doanh nghiệp có thể tin tưởng rằng các dự án được dự toán một cách chính xác, hoàn thành đúng thời hạn, và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.


Microsoft Dynamics SL được thiết kế để giúp bạn dễ dàng quản lý hoạt động kế toán dự án phức tạp. Bạn có thể hợp lý hóa quy trình và có được cái nhìn sâu sắc tức thời để có thể dự toán dự án chính xác - luôn luôn thực thi và hoàn thành công việc dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách cho phép. Và kết quả cuối cùng là kiểm soát tốt hơn, lợi nhuận tốt hơn, và tính linh hoạt tốt hơn giúp doanh nghiệp bạn tăng trưởng

 

Tại Việt Nam, NaviWorld Việt Nam đã bản địa hóa Microsoft Dynamics SL, bằng cách phát triển ứng dụng phù hợp với hệ thống kế toán Việt Nam, sẵn sàng để áp dụng cho các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

 

Đáp ứng nhu cầu của ngành nghề

 

Với Microsoft Dynamics SL, bạn luôn luôn có thể truy cập mạnh mẽ khả năng quản lý dự án và kế toán của ứng dụng. Các đối tác của Microsoft đã xây dựng trên nền tảng Microsoft Dynamics SL này để tạo ra các giải pháp bổ sung, giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho ngành công nghiệp của bạn. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các ứng dụng được phát triển phù hợp cho các ngành công nghiệp sau:

 

Xây dựng
Cung cấp các công cụ bạn cần giúp tăng doanh số bán hàng, quản lý dự án, thống kê chi phí hạng mục công việc, quản lý vật liệu, và nhiều hơn nữa -  tất cả được tích hợp với hệ thống tài chính của bạn

 

Thầu chính phủ

Hoàn thành dự án đúng hạn, trong ngân sách cho phép, và đáp ứng yêu cầu chuyên môn cụ thể - trong khi thu thập và lưu giữ các thông tin chi tiết cần thiết theo quy định của Chính phủ

 

Dịch vụ chuyên nghiêp

Định hướng quyết định tốt hơn, quản lý con người và tài chính, và duy trì lợi nhuận cho các dịch vụ khách hàng và các dự án

 

Phân phối
Cắt giảm chi phí bằng cách tích hợp kho hàng với công việc kinh doanh của bạn và hệ thống tài chính

 

 

Microsoft Dynamics SL cung cấp khả năng quản lý kinh doanh toàn diện cho:

 

  • Quản lý dự án

 

  • Quản lý tài chính kế toán

 

  • Báo cáo và phân tích thông tin kinh doanh thông minh

 

  • Quản lý dịch vụ

Tài liệu