Tiếng Anh | Tiếng Việt

Quen thuộc

by Admin Tháng Ba 01 2013 Quen thuộc

CRM là tự nhiên và cá nhân  

  • Thế hệ tiếp theo của Outlook Client: Quản lý tất cả các thư điện tử, các cuộc họp, thông tin liên lạc và thông tin khách hàng trong cùng một môi trường với ứng dụng Microsoft Outlook độc lập.

 

  • Office-Fluent UI: Nâng cao năng lực với các thanh xem trước, băng ngữ cảnh Office, và các tính năng quan trọng của Office như Mail Merge và Microsoft Excel®Export/Import.

 

  • Có cái nhìn trực quan về Dòng tiền: Tối đa hóa mỗi sự tương tác của khách hàng, từ nỗ lực tiếp cận bằng marketing đến cam kết bán hàng với cách giải quyết vấn đề, với tầm nhìn bao quát 3600 ­­­về khách hàng.

 

  • Thông tin cá nhân cải tiến: Sử dụng các mẫu phân quyền, cái nhìn của cá nhân, ghi nhận các ghim, và những danh sách được sử dụng gần nhất để thiết kế trải nghiệm CRM theo nhu cầu của người dùng.

 

  • Linh động: Nhanh chóng tùy chỉnh và mở rộng CRM để thỏa mãn được những yêu cầu đặc thù của tổ chức, với tùy chỉnh kéo- và- thả và công cụ phát triển trực quan.