Tiếng Anh | Tiếng Việt

Kiểm soát tốt hơn

by Admin Tháng Ba 01 2013 Kiểm soát tốt hơn

Kiểm soát tốt hơn 

Microsoft Dynamics NAV cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc ở tất cả các cấp của doanh nghiệp, giúp bạn tự tin với những con người phù hợp ra các quyết định đúng đắn trong doanh nghiệp của mình

 

  • Hợp lý hóa các quy trình hoạt động và quản lý tài chính với giao diện người dùng phân quyền RoleTailored và quy trình công việc trực quan.

 

  • Nắm bắt thông tin hoạt động của doanh nghiệp rõ ràng, với các hệ thống tích hợp, dữ liệu chia sẻ, và khả năng hiển thị thông tin chi tiết giúp hiển thị trực quan các thông tin giao dịch và lịch sử kiểm toán chi tiết.

 

  • Luôn hướng về phía trước với các công cụ báo cáo giúp nhân viên tự chủ trong công việc, và khả năng phân tích thông tin thông minh cho nhân viên ra quyết định nhanh chóng để giải quyết các vấn đề hiện tại, và ngăn chặn các vấn đề trong tương lai.