Tiếng Anh | Tiếng Việt

Lợi nhuận tốt hơn

by Admin Tháng Ba 01 2013 Lợi nhuận tốt hơn

Lợi nhuận tốt hơn 

Ra quyết định sáng suốt hơn giúp tăng lợi nhuận doanh nghiệp và hiệu quả dòng tiền. Microsoft Dynamics NAV giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tiếp cận tôi đa con người và hệ thống của doanh nghiệp.

 

  • Cắt giảm chi phí hoạt động và giảm thiểu sai sót bằng cách tự động hóa các quy trình kinh doanh quan trọng.

 

  • Dễ dàng phân tích dữ liệu tài chính để phát hiện các xu hướng và hành động để cải thiện dòng tiền.

 

  • Xác định và tập trung vào khách hàng hàng đầu của bạn để tìm các cơ hội bán hàng mới và xây dựng khách hàng thân thiết

 

  • Tập trung vào sản phẩm và khách hàng có lợi nhuận cao nhất để tăng lợi nhuận

 

  • Xác định và tập trung vào khách hàng và sản phẩm có lợi nhuận cao nhất để tối đa hóa các cơ hội kinh doanh và gia tăng khách hàng thân thiết.