Tiếng Anh | Tiếng Việt

 

 

Microsoft Dynamics AX là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp được thiết lập đặc thù cho các  công ty vừa và lớn. Microsoft Dynamics AX trang bị các công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp tại nhiều quốc gia và địa điểm khác nhau. Microsoft Dynamics AX cho phép:

Nhân viên của doanh nghiệp bạn làm việc nhanh và thông minh
Cung cấp cho người dùng những trải nghiệm sử dụng quen thuộc và trực quan, giảm thời gian đào tạo, cho phép người dùng tìm kiếm, giao tiếp, và hoàn thành nhiệm vụ. Cải thiện khả năng ra quyết định nhờ các công cụ báo cáo và phân tích thông tin thông minh

Chuyển thay đổi thành cơ hội
Cho phép doanh nghiệp bạn tăng trưởng và thay đổi, bao gồm mở rộng địa điểm kinh doanh, sản phẩm mới, hoặc thậm chí là sát nhập và mua lại nhằm xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ và điều chỉnh quy trình kinh doanh với các yêu cầu thay đổi của thị trường.

Trở thành đối thủ cạnh tranh đẳng cấp thế giới 
Xây dựng cơ sở khách hàng thành một danh mục toàn cầu cho một địa điểm hoặc văn phòng mới bằng cách chia sẻ thông tin trong toàn tổ chức và chuẩn hóa các quy trình kinh doanh.

Dẫn đầu về đáp ứng các quy định bắt buộc
Giảm rủi ro tài chính, pháp lý và môi trường kinh doanh liên quan tới quản trị doanh nghiệp, tuân thủ quy định, và nhu cầu khách hàng bằng cách thích ứng với các quy định bản địa bắt buộc.

 

 

Một số chức năng chính của Microsoft Dynamics AX 2012 là: 

 

 • Quản lý tài chính
 • Sản xuất
 • Bán hàng và Tiếp Thị
 • Kế toán dự án
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Khả năng làm việc từ xa
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý dịch vụ
 • Báo cáo và phân tích thông minh
 • Quản lý tuân thủ
 • Môi trường làm việc chia sẻ

 

 

Video giới thiệu về Microsoft Dynamics AX:

 

 • Mạnh mẽ: Cung và Cầu

Tiếp cận và nắm bắt tức thời thông tin và tạo ra năng suất cao hơn với trải nghiệm người dùng RoleTailored.

Xem demo  

 

 • Nhanh chóng: Quy trình làm việc

Đáp ứng nhanh chóng với các điều kiện kinh doanh thay đổi

Xem demo

 

 • Đơn giản: Microsoft Office Add-in

Làm việc tốt hơn với các công cụ hàng ngày bằng cách liên tục chia sẻ thông tin giữa Microsoft Dynamics AX 2012 và Microsoft Office 2010.

Xem demo

 

 • Đơn giản: Nhân viên tự chủ (Employee Self-Servive)

Đơn giản hóa quản lý chi phí thông qua Employee Self-service Portal dựa trên Microsoft SharePoint

Xem demo