Tiếng Anh | Tiếng Việt

Kết nối

by Admin Tháng Ba 01 2013 Kết nối

Một tổ chức cộng tác và hợp nhất 

  • Thư viện tài liệu theo Ngữ cảnh: Quản lý việc tạo các tài liệu marketing, đề xuất bán hàng, và các hợp đồng của khách hàng với việc quản lý và phân loại phiên bản tài liệu.

 

  • Hoạt động nhóm: Thúc đẩy hợp tác nội bộ lớn hơn và nâng cao việc quản lý trạng thái công việc với quyền sở hữu các ghi chép của nhóm, các dòng hàng toàn diện, và các công cụ truyền thông thời gian thực.

 

  • Các kết nối Kinh doanh: Nhận diện những kết nối kinh doanh mới và đánh giá ảnh hưởng trực tuyến với chức năng Connections và Social Connector.

 

  • Cổng: sắp xếp hợp lý các quy trình quản lý sự kiện và cho phép khách hàng tư hỗ trợ tốt hơn với các giải pháp cổng thông tin mạnh mẽ.

 

  • Tính Di động: Tối đa hóa năng lực của nhân viên bên ngoài văn phòng với cách truy cập dễ dàng vào dữ liệu CRM và các tính năng sử dụng offline client hoặc bất kỳ thiết bị di động có sử dụng web.

 

  • Giải pháp Giá trị gia tăng: Tìm các giải pháp và ý kiến chuyên môn thông qua Microsoft Dynamics Marketplace và quản lý các giải pháp trực tiếp từ bên trong Microsoft Dynamics CRM.