Tiếng Anh | Tiếng Việt

Tăng trưởng tốt hơn

by Admin Tháng Ba 01 2013 Tăng trưởng tốt hơn

Tăng trưởng tốt hơn 

Tái đầu tư lợi nhuận gia tăng vào các cơ hội mới với giải pháp có thể giúp bạn định hướng và hỗ trợ tăng trưởng và chuyển đổi linh hoạt với các yêu cầu thay đổi của doanh nghiệp

 

  • Chuyển đổi cách mọi người làm việc và kết nối từ máy tính để bàn, bằng một cổng thông tin SharePoint hoặc từ xa thông qua web, và với các công cụ và các kênh mà họ quen thuộc như tin nhắn, email, đàm thoại.

 

  • Chọn các tùy chọn triển khai phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn và làm tăng tính linh hoạt của hệ thống CNTT mà không làm tăng chi phí.

 

  • Mở rộng các cơ hội kinh doanh của bạn với các quy trình kế toán linh hoạt và hỗ trợ đa tiền tệ.

 

  • Phát triển kinh doanh mà không tăng rủi ro, hệ thống sẽ được thiết lập quy mô phù hợp với tham vọng trong hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.