bạn đã sẵn sàng cho thử thách?

Tuyển dụng

NaviWorld Việt Nam tin tưởng rằng tài sản lớn nhất của công ty là đội ngũ nhân viên chất lượng cao, được kết hợp làm việc theo nhóm một cách hiệu quả và cung cấp những dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Để đạt được điều này, Công ty hướng đến phát triển những kỹ năng của bạn trong suốt quá trình làm việc tại Công ty, nhằm phát huy tối đa tiềm năng và giúp bạn đạt được tham vọng nghề nghiệp của mình.

NaviWorld là một công ty thành công vì coi chất lượng dịch vụ là trên hết.  Nếu bạn trở thành một thành viên quan trọng và cần thiết của đội ngũ nhân viên NaviWorld, chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của bạn và hy vọng bạn sẽ yêu thích những thử thách và kinh nghiệm mà công việc đem lại.

Tại sao nên làm việc tại NaviWorld? 

Công ty tin tưởng rằng tất cả nhân viên đều được hưởng:

 • Điều kiện làm việc tốt; 
 • Trả lương công bằng; 
 • Tiếp tục hợp tác làm việc trong khả năng công ty có thể; 
 • Quan tâm đến những kiến nghị xác thực; 
 • Đảm bảo an toàn, ổn định trong công việc; 
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp; 
 • Cơ hội học hỏi chuyên môn, nghiệp vụ; 
 • Cân nhắc thăng tiến dựa trên công lao, khen thưởng. 

Ngược lại, công ty mong đợi từ toàn thể đội ngũ nhân viên:

 • Đam mê phát triển kỹ năng công nghệ cao; 
 • Có ý thức trách nhiệm về chất lượng công việc; 
 • Nỗ lực để thích nghi và điều chỉnh cho phù hợp với môi trường làm việc của công ty; 
 • Tôn trọng và tuân thủ nghiêm khắc những quy định của công ty được lập ngoài cuốn Sổ tay nhân viên này; 
 • Cố gắng phát huy những mối quan hệ hữu nghị, thân thiện và tôn trọng với khách hàng và giữa đội ngũ nhân viên;
 • Tuân thủ mọi điều hành hợp lý của công ty.

BẢO HIỂM SỨC KHỎE

MỨC LƯƠNG CẠNH TRANH

THAM GIA ĐÀO TẠO

DU LỊCH, TIỆC CÔNG TY

Bạn vẫn đang tìm kiếm công việc mơ ước?

Hãy biến điều đó thành hiện thực và gửi CV tới chúng tôi ngay!

F&O TECHNICAL

Unlock Your Career Potential with NaviWorld Vietnam!

Are you ready to embark on a transformative career journey and become part of a remarkable team dedicated to digital transformation excellence? NaviWorld Vietnam, a prominent Microsoft ERP Implementation Partner, invites exceptional individuals to join us in the role of:

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations SCM Technical Consultant

Why Choose NaviWorld Vietnam?

At NaviWorld Vietnam, we're not just a company; we're a family where brilliant minds come together to embrace change, seize opportunities, and advance their careers while amplifying customer success. Our people are the heart of our business. We support each other and work as a team, both globally and locally, to deliver excellence for our customers and colleagues.

About Us:

NaviWorld Vietnam is dedicated to delivering business-improving software and solutions built on Microsoft Dynamics with the highest levels of customer service and support. As a renowned Microsoft Dynamics partner, we specialize in new implementations and upgrades to cloud-based industry-specific solutions, powered by Microsoft Dynamics 365.

Your Opportunity:

As an essential member of NaviWorld Vietnam, you will play a pivotal role in large-scale, complex Dynamics 365 implementations. Your responsibilities will involve collaborating with our valued clients and technical teams to design, develop, test, and maintain Dynamics 365 Finance & Operations (F&O) Supply Chain Management (SCM) solutions.

Role Responsibilities:

 • Collaborate with customers and project teams to design and implement technical solutions within Dynamics 365 Finance & Operations (F&O) Supply Chain Management (SCM).
 • Develop, customize, and optimize D365 F&O SCM modules and integrations to meet business requirements.
 • Work closely with functional consultants to understand functional specifications and translate them into technical design documents.
 • Conduct unit and system testing, identifying and resolving technical issues.
 • Provide guidance and support to clients and project teams throughout the implementation process.

Qualifications and Experience:

 • Proven experience in technical consulting roles focused on Dynamics 365 Finance and Operations.
 • Proficiency in configuring, customizing, and developing within Dynamics 365 Finance and Operations.
 • Solid understanding of D365 F&O SCM architecture, data structures, and integration methodologies.
 • Strong programming skills in languages such as X++, C#, or other relevant technologies.
 • Excellent communication, problem-solving, and client-facing skills.
 • Microsoft certifications related to Dynamics 365 Finance and Operations are highly desirable.

Join Our Dynamic Work Environment:

In alignment with our commitment to fostering a flexible and dynamic work environment, we offer flexible working arrangements, including virtual, flexible, on-site, and travel options. We understand that work location preferences may vary, and we aim to accommodate individual preferences and operational requirements.

Our Culture and Benefits:

NaviWorld Vietnam is committed to building better futures for our customers, colleagues, environment, and communities. We foster a culture of inclusion, belonging, and corporate citizenship. As an employer of choice, our "people first" philosophy means we offer competitive remuneration, benefits, training, and career opportunities that reflect our commitment to improving the lives of our employees and the communities in which we live and work.

*** We offer at least 10% more than your current salary as a special incentive.

If you're ready for an exciting journey of innovation and transformation, join NaviWorld Vietnam and be a part of our dynamic team dedicated to excellence. Apply today by send your CV to email to: job@naviworld.com.vn

F&O FUNCTIONAL

Join NaviWorld Vietnam for a Transformative Career Opportunity!

Are you ready to take your career to the next level and be part of an exceptional team dedicated to digital transformation excellence? NaviWorld Vietnam, a leading Microsoft ERP Implementation Partner, is looking for exceptional individuals to join us as:

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations Functional Consultant / Senior Consultant / Principal Consultant

Why Choose NaviWorld Vietnam?

At NaviWorld Vietnam, we're not just a company; we're a family where brilliant minds come together to embrace change and seize opportunities to advance their careers while amplifying customer success. Our people are the heart of our business. We support each other and work as a team, both globally and locally, to deliver excellence for our customers and colleagues.

About Us:

NaviWorld Vietnam is dedicated to delivering business-improving software and solutions built on Microsoft Dynamics with the highest levels of customer service and support. As a renowned Microsoft Dynamics partner, we specialize in new implementations and upgrades to cloud-based industry-specific solutions, powered by Microsoft Dynamics 365.

Your Opportunity:

As an integral part of NaviWorld Vietnam, you will be involved in large-scale, complex Dynamics 365 implementations. Your role will encompass collaborating with our valued clients and leading solution teams in planning, designing, building, testing, and maintaining Dynamics 365 implementations.

Role Responsibilities:

 • Collaborate with customers and project teams to design Dynamics 365 F&O solutions that meet business needs while adhering to best practices and industry standards.
 • Conduct discovery sessions with clients to understand their supply chain processes, pain points, and requirements, translating them into functional specifications.
 • Create detailed functional design documents, outlining the proposed D365 F&O SCM configurations, customizations, and integrations required to achieve optimal business outcomes.
 • Configure D365 F&O SCM modules, leveraging your expertise in areas such as accounting, inventory management, procurement, production, logistics, warehousing, and demand forecasting.
 • Collaborate with technical teams to design and implement integrations between D365 F&O SCM and other systems.

Qualifications and Experience:

 • Extensive experience in consulting roles with a focus on Dynamics 365 Finance and Operations.
 • Proficiency in configuring and customizing Dynamics 365 Finance and Operations.
 • Strong understanding of accounting, supply chain, manufacturing operations, production planning, and MRP.
 • Knowledge of Sure Step methodologies is a plus.
 • Excellent communication, problem-solving, and client-facing skills.
 • Project management skills and the ability to manage complex projects.
 • Microsoft certifications related to Dynamics 365 Finance and Operations are highly desirable.

Join Our Dynamic Work Environment:

In alignment with our commitment to fostering a flexible and dynamic work environment, we offer flexible working arrangements, including virtual, flexible, on-site, and travel options. We understand that work location preferences may vary, and we aim to accommodate individual preferences and operational requirements.

Our Culture and Benefits:

NaviWorld Vietnam is committed to building better futures for our customers, colleagues, environment, and communities. We foster a culture of inclusion, belonging, and corporate citizenship. As an employer of choice, our "people first" philosophy means we offer competitive remuneration, benefits, training, and career opportunities that reflect our commitment to improving the lives of our employees and the communities in which we live and work.

*** We offer at least 10% more than your current salary as a special incentive.

If you're ready for an exciting journey of innovation and transformation, join NaviWorld Vietnam and be a part of our dynamic team dedicated to excellence. Apply today by send your CV to email to: job@naviworld.com.vn

Sẵn sàng một khởi đầu mới?

Chúng tôi sẵn lòng giải đáp những lợi ích mà chúng tôi có thể mang tới cho doanh nghiệp của bạn.

Bạn mong muốn được giới thiệu giải pháp?

Vui lòng cho chúng tôi biết một số thông tin để chuẩn bị buổi demo phù hợp!

  Về NaviWorld Việt Nam

  NaviWorld Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á. Với các giải pháp chuyên ngành cho Phân phối, Bán lẻ, Dịch vụ và Sản xuất... NaviWorld mang đến cho Khách hàng của mình các giải pháp tích hợp được công nhận toàn cầu.

  Liên hệ

  Tại Hà Nội

  • Tầng 11, số 41 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm 

  • ĐT: +8424-3636 6268

  Tại Tp. Hồ Chí Minh

  • Tầng 13P, Tòa nhà 2BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
  • ĐT: +8428-3840 3177

  Và Văn phòng tại

  Yêu cầu gọi lại

   @2019 Naviworld Vietnam | Privacy Policy | Sitemap